© Marwokat Sp. z o.o. 2011 - 2020
Powrót do strony głównej
REALIZACJE

<- Powrót
-> rok 2008

Inwestor: CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
Zadanie: realizacja kontraktu obejmującego prace remontowo-budowlane, roboty instalacyjne elektryczne i audiowizualne wewnętrzne w Sali Konferencyjnej w skrzydle „D” KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW w Warszawie.
W trakcie realizacji prace zostały rozszerzone o rozbudowę okablowania systemu konferencyjnego w Sali Świetlikowej KPRM.

----

Inwestor: Ambasada Kanady
Zadanie: modernizacja instalacji ogrzewania i klimatyzacji w budynku AMBASADY KANADY w Warszawie wraz z budowlanymi pracami towarzyszącymi.

----

Inwestor: IBM Polska Sp. z o.o.
Zadanie: zlecenia z zakresu robót remontowo-budowlanych wewnętrznych i instalacyjnych w ich siedzibie w Warszawie.

----

Inwestor:  OMC MOTORS Sp. z o.o.
Zadanie: przebudowa i rozbudowa zespołu budynków biurowo-magazynowych na potrzeby salonu samochodowego w zakresie prac budowlano-drogowych, instalacji elektrycznych i sanitarnych wraz z wykończeniem wnętrz.

----

Inwestor: CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
Zadanie: przetarg publiczny - przebudowa wejścia głównego wraz z główną klatką schodową skrzydła „A” KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW w Warszawie.
W ramach kontraktu zlecono wykonanie prac specjalistycznych z zakresu konserwatorskiego oraz instalacji systemu telewizji dozorowej i rozgłaszania alarmowego.

----

Inwestor: Prime Warsaw Properties Sp. z o.o.
Zadanie: D. T. SAWA w Warszawie - modernizację salonów sklepowych BERSHKA i ESPRIT - prace wyburzeniowe, budowlane i instalacyjne.

----

Inwestor INVICTA Sp. z o.o.
-
Zadanie: PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA INVICTA w Warszawie, roboty budowlano-montażowe i instalacyjne polegające na adaptacji istniejącego lokalu na potrzeby specjalistycznej przychodni lekarskiej i oddziału procedur jednodniowych wraz z zespołem operacyjnym.

----

Inwestor: ORBIS S.A. Grupa ACCOR
Zadanie:
Hotel NOVOTEL BRONOWICE w Krakowie - wieloetapowe zadanie inwestycyjne o szerokim zakresie prac m.in.:
wykonanie instalacji oddymiającej korytarze oraz wszystkie prace polegające na dostosowaniu do przepisów przeciwpożarowych całego budynku - roboty budowlane, elektryczne wraz z modernizacją rozdzielni głównej, instalacje słaboprądowe, wentylacja pożarowa i hydrantów wewnętrznych - piętra 1 - 4 i 11 - Etap I i II, remont i modernizacja pięter 5, 6, 7 polegająca na dostosowaniu do standardu NOVATION -  Etap II, remont i modernizacja DACHU części wysokiej budynku hotelu „pod klucz”.
1 (94) 2 (9) infiniti03_lg
HPIM0102 HPIM0114 HPIM0116

[Home][O Firmie][Realizacje][Referencje][Kontakt]
25 lat doświadczenia w budownictwie