© Marwokat Sp. z o.o. 2011 - 2020
Powrót do strony głównej
REALIZACJE

<- Powrót
-> rok 2007

Inwestor: AMBASADA KANADY
Zadanie: prace remontowo-budowlane z wykonaniem tarasu i elewacji budynku ambasady w Warszawie.

----

Inwestor ORBIS S.A.
Zadanie: Hotel NOVOTEL CENTRUM KATOWICE w Katowicach - kontynuacja prac w hotelu, pierwszy etap wykonany w 2006r. (piętra 1, 2, 8) Nowy kontrakt obejmuje kondygnacje 3, 4, 5, 6, 7. 9. 10 i 11, w zakres prac wchodzi modernizacja polegająca na dostosowaniu do przepisów przeciwpożarowych.
Prace obejmują roboty budowlane, instalacje elektryczne, słaboprądowe, wentylacji i klimatyzacji, wentylacji pożarowej. Wszystkie prace wykonywane są w międzynarodowym standardzie sieci Hoteli Novotel Accor.

-----

Inwestor: McDonald's

Zadanie: Restauracja McDONALD’s - Warszawa Wesoła - Inwestor McDONALD’s POLSKA Sp. z o.o. - rozbudowa i modernizacja ze zmianą wystroju wnętrz, przebudową dachu i wykonaniem elewacji.

----

Inwestor: Komenda Główna Straży Granicznej
Zadanie: Dostawa i uruchomienie Centralnego Węzła Teleinformatycznego w obiekcie STRAŻY GRANICZNEJ na terenie Warszawy dla KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ. W ramach Konsorcjum wygraliśmy przetarg publiczny w zakres Marwokat-u wchodzą następujące prace:
•posadowienie budynku na palach, wykonanie konstrukcji żelbetowej,
•budowlano-wykończeniowe i instalacyjne,
•zagospodarowanie terenu wokół obiektu, m.in. drogi i parkingi,
•ogrodzenie wraz z rekultywacją terenu

-----

Inwestor: ORBIS S.A.
Zadanie: Hotel MERCURE PATRIA w Częstochowie - Inwestor ORBIS S.A. zlecił nam wykonanie prac niezbędnych dla dostosowania budynku hotelu do wymogów ochronny przeciwpożarowej oraz wykonanie klimatyzacji pokoi hotelowych i części ogólnodostępnej. Całość prac budowlanych i modernizacyjnych była zrealizowana na międzynarodowym poziomie charakterystycznym dla sieci Hoteli Novotel Grupy Accor.
Prace wewnętrzne wykonano w I Etapie, Etap II - wykonanie elewacji spełniającej wymogi p.poż.

----

Inwestor: Prime Warsaw Properties Sp. z o.o.
Zadanie: Domy Towarowe JUNIOR w Warszawie - Inwestor PRIME WARSAW PROPERTIES Sp.  z o.o. - rozbudowa III piętra dla Szkoły Języków Obcych. Montaż konstrukcji stalowej, wykonanie dachu ze świetlikami i ścian osłonowych, instalacje wentylacji klimatyzacji, instalacje SAP, DSO i pozostałe prace wykończeniowe.
straz01_lg straz02_lg straz03_lg

[Home][O Firmie][Realizacje][Referencje][Kontakt]
25 lat doświadczenia w budownictwie