© Marwokat Sp. z o.o. 2011 - 2020
Powrót do strony głównej
REALIZACJE

<- Powrót
-> rok 2006

Inwestor ORBIS S.A.
Zadanie: HOTEL MERCURE w Opolu  - modernizacja budynku konferencyjno-socjalnego

----

Inwestor: OMC MOTORS Sp. z o.o.
Zadanie:  realizacja przebudowy i rozbudowy zespołu budynków biurowo-magazynowych na potrzeby Salonu Samochodowego w Warszawie

----

Inwestor: Celano Sp. z o.o.
Zadanie:
kontynuacja prac w kamienicy przy Pl. Dąbrowskiego w Warszawie - adaptacja piwnic na cele użytkowe

----

Inwestor: ORBIS S.A.
Zadanie: przebudowa pięter 1, 2, 8 wraz z przebudową instalacji oddymiania dla części wysokiej HOTELU NOVOTEL CENTRUM KATOWICE w Katowicach,
oraz przebudowę świetlików i łącznika w HOTELU ZAMOJSKI w Zamościu,
jak również dostawę i montaż barier, krat, pochwytów na schodach w NOVOTELU CENTRUM WARSZAWA

----

Inwestor: LIM Joint Venture Sp. z o.o.
Zadanie:  na terenie HOTELU MARRIOTT w Al. Jerozolimskich w Warszawie. Remont i modernizacja 35 apartamentów w hotelu.

----

Inwestor: CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
Zadanie: przetarg publiczny - przebudowa SALI ŚWIETLIKOWEJ GMACHU KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW w Warszawie wraz ze specjalistycznymi pracami konserwatorskimi części zabytkowej

----

Inwestor: ORBIS S.A.
Zadanie: Hotel MERCURE PATRIA w Częstochowie - Inwestor ORBIS S.A. zlecił nam wykonanie prac niezbędnych dla dostosowania budynku hotelu do wymogów ochronny przeciwpożarowej oraz wykonanie klimatyzacji pokoi hotelowych i części ogólnodostępnej. Całość prac budowlanych i modernizacyjnych była zrealizowana na międzynarodowym poziomie charakterystycznym dla sieci Hoteli Novotel Grupy Accor.
Prace wewnętrzne wykonano w I Etapie, Etap II - wykonanie elewacji spełniającej wymogi p.poż.

----

Inwestor: Prime Warsaw Properties Sp. z o.o.
Zadanie: Domy Towarowe JUNIOR w Warszawie - Inwestor PRIME WARSAW PROPERTIES Sp.  z o.o. - rozbudowa III piętra dla Szkoły Języków Obcych. Montaż konstrukcji stalowej, wykonanie dachu ze świetlikami i ścian osłonowych, instalacje wentylacji klimatyzacji, instalacje SAP, DSO i pozostałe prace wykończeniowe.
OMCI01_lg OMCI02_lg OMCI03_lg
marriott01 marriott04 marriott05
kprm01 kprm03 kprm04
HPIM0059 HPIM0063 HPIM0090
1 2 HPIM0894

[Home][O Firmie][Realizacje][Referencje][Kontakt]
25 lat doświadczenia w budownictwie